A MOKKA ma és holnap – Interjú Fonyó Istvánnéval, a MOKKA Egyesület elnökével

Kategória: 2009/ 6

- A MOKKA közgyűlése 2008 elején elfogadta az egyesület küldetésnyilatkozatát. Miben látod ennek a fontosságát?
- Az egyesület célja a magyar könyvtárakat és használóikat szolgáló, dokumentum- és információellátásukat nagymértékben javító közhasznú tevékenység a magyarországi könyvtári közös katalogizálási rendszer létrehozására és működtetésére. Az ezzel kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátását, valamint a rendszer üzemeltetését – a MOKKA Egyesület és az OSZK közötti megállapodás értelmében – az Országos Széchényi Könyvtár végzi.
Célunk egyrészt, hogy a szolgáltatásokat hatékonyan érjék el mindazok, akik igénylik. Másrészt, hogy a korszerű szolgáltatási formák révén a használók könnyebben megállapíthassák a keresett könyvek és más dokumentumok lelőhelyét. Harmadrészt pedig a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságának növelése az ODR- és a MOKKA-adatbázis integrálásával.
- Mik a MOKKA fő tervei 2009-re?
- A 2008. év végén a MOKKA-adatbázis átkerült az OSZK szerverére, ami az adatbázis újraépítését és kisebb módosítások elvégzését is jelentette. Ezt a feladatot Koltay Klára projektvezető tartja kézben.
A www.mokka.hu oldalon még a régi adatbázis kereshető. Az új betöltések is be fognak kerülni az új adatbázisba. Hamarosan megtörténik az átállás. Ehhez előtte a szakemberek minden könyvtárat személyesen megkeresnek, hogy a technikai részleteket megbeszéljék.
Májusban tervezünk egy megbeszélést a katalogizálók számára, ahol bemutatjuk az újdonságokat. Tervezzük a hangzó anyagok és a kották katalogizálási szabályainak kidolgozását is.
Az ODR-adatbázis jelenleg nem fogad adatokat, csak keresni lehet. A tervek szerint a nyertes TIOP-pályázat biztosítja majd az új szervert.

- Egy TÁMOP-pályázaton is részt vettetek 2008-ban. Az elnyerhető összeg egy részét a MOKKA-adatbázis fejlesztésére és az ODR-adatbázissal való egyesítésre szánnátok. Hol tart ez a pályázat?
- Az OSZK adta be a TÁMOP-pályázatot, amelynek tervezett kezdési ideje 2010. január, tervezett időtartama 12 hónap. A kb. egyhónapos előkészítő szakaszban a MOKKA szakértői és független szakértők rendszertervet készítenek. A nyílt közbeszerzés lebonyolítása után kb. hat hónap áll majd rendelkezésre a fejlesztések elkészítése. Ezt követően mintegy kéthónapos teszteléssel zárul majd a program. A TÁMOP-pályázatot részletesen a Networkshopon ismertette Bánkeszi Katalin projektvezető.
Az ODR fejlesztésére a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár adta be a TIOP-pályázatot. A két pályázat közös fejlesztéseket is tartalmaz.

- A területen nem járatos olvasók számára megvilágítanád az ODR és a MOKKA közötti fő különbségeket?
- A MOKKA elsősorban egy közös katalógus, amit a könyvtárosok a munkájuk megkönnyítésére és egységesítésére tudnak hasznosítani, de a tájékoztatásnak is jó eszköze a könyvtáros és az olvasó számára egyaránt. Mintegy 29 könyvtár elektronikusan elérhető bibliográfiai és lelőhelyadatait egyesíti.
Az ODR főként a könyvtárak együttműködését, a könyvtárközi kölcsönzéseket támogatja. 55 könyvtár vesz részt az építésében, és mintegy 900 könyvtár regisztrált tagként használja könyvtárközi kölcsönzési kérései pontosabb irányítására, azok elektronikus feladására.
A fejlesztési tervek során a két adatbázist egyesítjük, és mind a közös katalógus, mind a lelőhely- és dokumentumforgalmi funkciókat új szolgáltatásokkal egészítjük ki.

- Mi indokolja ezeknek az adatbázisoknak az összevonását? Milyen előnyt reméltek ettől?

- Az előnyei a közös felületen történő lekérdezés, a hatékony találat és a duplikálás kiszűrése lesznek. Jelenleg sok könyvtár mindkét helyre beadja a rekordjait, pedig egy adatbázis is képes ellátni a két (vagy több) funkciót (lásd: közös katalógus, könyvtárközi kölcsönzés, olvasói tájékoztatás stb.). Ezen kívül hatékonyabban, kevesebb erőforrás befektetésével működtethető.

- A MOKKA-l lista mennyire élő levelezőlista? Körülbelül hány tagja van? Milyen témák, problémák vetődnek fel leginkább?
- A levelezőlista tagjai a MOKKA tagkönyvtárai és a projekt vezetői. Információcserére szolgál. Sajnos, keveset használják. Ezen kívül lehetőség van a tájékozódásra a TMT-ben, ahol állandó rovat van a MOKKA-témák részére.

- Ahogy tavaly, úgy idén is megrendezésre kerül a MOKKA-ODR fórum a Vándorgyűlésen. Kikkel találkozhatnak majd az érdeklődők? Milyen témák felvetését tervezitek?
- A 2008. évben megrendezett MKE Vándorgyűlésen, Szombathelyen az egyesület lehetőséget kapott, hogy fórumot rendezzen, ahol találkozhattak a MOKKA tagkönyvtárai és a fejlesztők, akik az integrált rendszereket gondozzák. Több fejlesztői csoport élt a felkínált lehetőséggel, hogy elmondja véleményét a jelenlegi szolgáltatásról, illetve bemutassa javaslatait a MOKKA-rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatosan.
A debreceni vándorgyűlésen hasonlóan aktuális kérdések felvetésére és megtárgyalására lesz lehetőség. Meghívjuk ismét a fejlesztői kört és minden MOKKA-ODR iránt érdeklődő könyvtáros szakembert.

- Az érdeklődők, olvasók nevében is köszönöm a tájékoztatást!

Címkék