A Magyar Kultúra Napja*

Kategória: 2008/ 2

A kultúra Magyarország névjegye. Megerősítettük és új rendszerbe állítottuk a magyar kultúra külföldi megjelentetését. A tavalyi évben felépítettük és átadtuk az új Collegium Hungaricumot Berlinben, felújítottuk és eredeti szépségébe helyeztük a Római Magyar Akadémiát, kibővítettük a Párizsi Magyar Intézetet, új és korszerű környezetbe helyeztük a Varsói Magyar Kulturális Központot.
Sikeres magyar kulturális évadot rendeztünk Németországban – Ungarischen Akzent címmel, eredményes a Kulturális évad Kínában (sohasem csináltunk még Európán kívül ilyet), és “Magyar Masala” címmel kulturális fókuszt rendeztünk Indiában. Létrehoztuk a magyar kulturális diplomácia központi intézetét, a Balassi Intézetet, és megalkottuk a kulturális diplomácia új networkjét, a kulturális szakdiplomata hálózatot. Ennek részeként kulturális szakdiplomatát küldtünk Pekingbe, Sanghaiba, Tel-Avivba, Belgrádba és Zágrábba.
Eredményesen folytatódott az európai és világkultúra hazai bemutatása. A rendszerváltás óta a leglátogatottabb kiállítást rendeztük meg az immár megszokott, nagy kiállítások sorában. A Van Gogh-kiállítást 483 ezren látták, és örömmel fogadtuk, hogy a múzeumi boom vidéken is eredményt hozott. Ezúton is gratulálunk Debrecen városának a nagyszerű Leonardo-kiállítás bemutatásához. Tegnap útjára indítottuk a Reneszánsz évet, amely 2009. január 22-éig tart, és másnap, január 23-án a Fesztiválzenekar koncertjével a Carnegie Hallban megkezdődik a New-York-i Magyar Évad.
Ezzel együtt nagyon sok minden nincs rendben.A legfontosabb cél a közművelődés, a magyar közkultúra megerősítése. Az esélykülönbségek csökkentése, a tehetséggondozás, a közkultúra programkínálatának színvonalemelése csak forrásbővítéssel lehetséges. Ennek érdekében két lépést kívánunk tenni.
Célunk, hogy a költségvetés közművelődésre biztosított támogatását minden évben reálértékében növeljük. Azt kívánjuk elérni, hogy a következő költségvetéstől kezdődően a közművelődés támogatása legalább a mindenkori infláció+5százalékkal bővüljön, és fokozatosan növeljük a közművelődés mozgásterét.
Továbbá korszerűsíteni kell a Nemzeti Kulturális Alap forrásbázisát. Az elmúlt tíz évben igen jelentősen átalakult a magyar társadalom kulturális fogyasztási szokásrendje. Értéküket veszítették olyan járulékforrások, amelyek korábban jelentősebb bevételt hoztak az NKA-nak – a technika korszerűsítésével egyszerűen “kimentek a divatból” -, gondoljunk például arra, ki vásárol ma audio magnókazettát – más oldalról megjelentek olyan termékek és szolgáltatásuk a kulturális piacon, amelyek egy évtizede még egyszerűen nem is léteztek, így értelemszerűen nem lehetnek részei az NKA rendszerének. Ezért korszerűsíteni és aktualizálni kell a jelenre a viszonyokat és ezzel megerősíteni a Nemzeti Kulturális Alap lehetőségeit. Ezt a feladatot ebben a félévben el kell végezni.
Az említett két lépéstől függetlenül ebben az évben, 2008-ban a már korábban közzétett kulturális modernizáció programunk alapján fokozatosan megkezdjük a közművelődés forrásbővítését.
Az oktatásban és kultúrában több megszorítás nem lesz. Fokozatosan, előbb csekélyebb mértékben, majd folyamatosan gyorsuló ütemben kívánunk fordítani közművelődésre. Erre az Oktatási és Kulturális Minisztérium elért költségvetési pozíciója, és főként a tárca költségvetésének valamivel nagyobb mozgásteret biztosító belső szerkezete megteremti a kezdeti szerény feltételeket. A hagyományos támogatási formák mellett ezt a célt biztosítja a Reneszánsz év bázisa. A Reneszánsz év költségvetéséből a színvonalas megemlékezések és programok mellett 2,4 milliárd forintot fogunk biztosítani kulturális fejlesztésre, mindenekelőtt a közművelődés és a művészetek külön támogatására.
2008-ban az év első felében befejezzük a Színházi törvény szakmai és kormányzati, politikai egyeztetését, és terveink szerint ebben az évben a Parlament elé tárjuk a törvénytervezetet azzal a szándékkal, hogy a törvényhozás elfogadja azt. A parlamenti tárgyalás során az a célom, hogy minél kisebb elutasítást és minél nagyobb támogatást szerezzek a törvényhez.
Minden reális és jobbító kritikát szívesen fogadok érkezzék az kormánypárti vagy ellenzéki oldalról.
Végezetül szeretném kiemelni, hogy a Magyar Kultúra Napján nemcsak kulturális, közművelődési teljesítményeket kívánunk elismerni, hanem a magyar oktatásügy számos kitűnőségét is. A nyilvánosság előtt is azt kívánom megjeleníteni, hogy kultúra és oktatás, közművelődés és közoktatás érdekei és céljai egy és ugyanazok. Ahogy egy jó tanító nemcsak leckéket tanít meg és oktat, hanem nevel is, előbbre viszi a közkultúrát, úgy a jó közművelődési szakember gyarapítja az ismereteket és tanít is. Oktatás. Kultúra. Innováció.
Önök ilyen kitűnőségek. A Magyar Kultúra Napján tisztelettel köszöntöm Önöket!

* Elhangzott a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett kitüntetésátadó ünnepségen a Néprajzi Múzeumban, 2008. január 22-én. 

Címkék