A Gyerekirodalmi Adatbázis bemutatása

Kategória: 2007/11

“Valamint a házat is alulról kezdik építeni…”
(Benedek Elek)

Szülők, nagyszülők gyakorta tették fel a Magyar Olvasástársaság tagjainak azt a kérdést, tudnánk-e nekik segíteni abban, hogy értékes, színvonalas olvasnivalót adjanak gyermekeik, unokáik kezébe. A felnőtt családtagokon kívül az óvónők, tanárok és könyvtárosok is azzal fordultak hozzánk, hogy adjunk valamiféle útmutatót ahhoz, hogy értékálló könyvekkel ismertessék meg a rájuk bízott gyerekeket. Ezért hát egyre sürgetőbbé vált egy, a gyermek- és ifjúsági könyveket számba vevő, és azok tágas körében eligazító kiadvány elkészítése.
A könyvpiacon sok tetszetős, szemet gyönyörködtető, a gyermekeket színvilágával elvarázsoló, csalogató, ám gyakorta talmi csillogású kiadvány található. Ezek és a valódi értéket képviselő, színvonalas művek között azonban igencsak nehéz eligazodnia a témában járatlan, ám jó szándékú felnőtteknek, akik vélhetően már maguk sem tudják emlékezetükben felidézni azt az első pillanatot, amikor az olvasástudásnak arra a szintjére értek el, hogy már nem kellett bajlódniuk a betűk felismerésével, hanem gondolataik szabadon szárnyalhattak az író, költő által megfogalmazott, ábrázolt színes világban. Ha azonban valaki eljut arra a szintre, amikor az olvasás már élménnyé válik, soha nem tudja ezt az érzést mással helyettesíteni, hiszen általa egy gyönyörű világ részesévé válik, egy olyan birodalomé, amely mindig befogadja a hozzá segítségért, gyógyírért fordulót. Többek között ennek az érzésnek a feltáplálása is célja volt Magyar Olvasástársaságnak akkor, amikor Péterfi Rita vezetésével, a háromtagú (Bartók Györgyi, Hölgyesi Györgyi, Kis Klára) lelkes csapat elkészítette a Gyerekirodalmi Adatbázist, amelyet a Népmese Napjához kapcsolódóan mutattak be az Országos Széchényi Könyvtárban. (2005 óta szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Népmese Napját.)A Gyerekirodalmi Adatbázis azonban nem minden előzmény nélkül való, hiszen 1995-ben jelent meg az Olvass nekem! című kötet (Bocsák Veronika, Benkő Zsuzsanna, Hölgyesi Györgyi munkája), amely szintén a Magyar Olvasástársaság gondozásában és támogatásával, a Trezor Kiadónál jelent még, és amint azt alcíme is jelezte, kalauz kívánt lenni a gyermekkönyvek útvesztőjében. Ez a kötet az 1988 és 1993 között megjelent gyermek- és ifjúsági könyvekről közölt ismertető válogatást. A szerkesztők szándéka akkor is az volt, hogy a szülőknek, óvónőknek, pedagógusoknak és minden meseszerető felnőttnek megkönnyítsék az eligazodását a gyermekkönyvek sűrűjében. A válogatás nyolcszáz, a gyermekirodalom legértékesebb köteteiről szóló rövid ismertetést, és ezek legfontosabb cím- és megjelenési adatait tartalmazta, életkor szerinti bontásban. A kötetnek – magán a válogatáson túl – egyik nagy erénye a bevezető tanulmány volt, amely többek között összefoglalta azokat az ismereteket, amelyeket a felolvasásról, a televíziózás vagy olvasás dilemmájáról, a gyerekek irodalmi ízlésének kialakulásáról vagy az olvasóvá nevelésről tudni érdemes.
A könyv megjelenése óta eltelt közel tíz esztendőben egyre-másra érkeztek a visszajelzések, ezek szerint szükség lenne egy újabb, az 1995-ös munkához hasonló válogatásra, amelyben az azóta eltelt időszak könyvtermését kellene áttekinteni. Ekkor jutott a Magyar Olvasástársaság arra az elhatározásra, hogy forrást teremt a kötet folytatására. Az első kiegészítés 2000-re elkészült, ám a papírformátumú megjelentetésnek anyagi korlátai voltak, ezért a kézirat sokáig kézirat maradt. 2005-ben adódott lehetőség arra, hogy a Magyar Olvasástársaság pályázzon az anyaggal, és ekkor ismét belevágtunk, pontosabban szólva folytattuk a megkezdett munkát. Így állt össze az a csaknem 750 tételt tartalmazó, annotációkkal ellátott, gyermek, és ifjúsági könyveket számba vevő címlista, amely egyfelől (kb. 1/3 részben) a 2000-ig összegyűjtött anyagot is tartalmazta, másfelől (2/3 részben) kiegészült a 2000 és 2005 közötti időszakban megjelent, válogatott kötetekkel. Sajnos, sikertelenül pályáztunk, ám ez csak időlegesen szegte kedvünket, mert a munkában résztvevőkként valamennyien tudtuk, hogy előbb-utóbb meg kell találnunk azt a formát, amely alkalmas arra, hogy az anyagot megismertessük a nagyközönséggel is. Így jutottunk arra az elhatározásra, hogy más információt hordozó eszközt kell választanunk, hiszen a nyomdai költségek nem teszik lehetővé, hogy ismét papírformátumban jelentessük meg a kiadványt. Kézenfekvő volt tehát, hogy elektronikus, az interneten bárki számára hozzáférhető adatbázis formájában kell “célközönségünk” elé tárni az anyagot. E mellett szólt az a tény is, hogy az adatbázisba való szervezés az általunk meghatározott, többszempontú keresést is lehetővé teszi.
A válogatás nem minden nehézséget nélkülöző, de mindenképp örömteli munkáját a fent említett háromtagú csapat végezte el. Valamennyien több évtizedes tapasztalattal, éles szemmel, nagy gyakorlattal rendelkeztek ahhoz, hogy minőségi válogatás születhessen. És miért járt nehézségekkel ez a munka? Leginkább azért, mert ítéletet kellett hozni, véleményt kellett mondani a könyvekről. Az igazán jó alkotásoknál ez nem is jelentett problémát. De mi történt akkor, amikor elbizonytalanodott a szerkesztő? Ekkor bizonyosodott be, hogy milyen nagy haszna van annak, ha egy-egy kötetet többen is láttak, többen is elolvastak, mert így meg lehetett vitatni a nem egyértelmű eseteket. Azt mondtuk: ajánljunk olyan köteteket, amelyeket jó szívvel adnánk mi magunk is saját gyerekeink kezébe. Mivel eredendően nyomtatott változatban gondolkodtunk, a nyomdai kiadások csökkentésének reményében jó néhány értékes művet ki kellett hagyni a válogatásból. Ennek akkor láttuk kárát, amikor már az elektronikus változatban gondolkodtunk, hiszen ez a technika nem teremt terjedelmi korlátokat. Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy az akkor terjedelmi korlátok okán kiemelt művek az adatbázisban idővel helyet kaphatnak. Amikor a közel 750 tételt felsorakoztató kézirat megszületett, felkértük Boldizsár Ildikó mesekutatót, hogy lektorálja az anyagot. Javaslatai nyomán bizonyos művek bekerültek az összeállításba, másokat viszont kiemeltünk az anyagból, és az is előfordult, hogy életkori besoroláson változtatott a szakértő. Abból a szempontból is rendkívül szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy az adatbázisba való “szervezés” nagy munkáját kitűnő kolléganőnk, Payer Barbara végezte el, aki magas szintű szakmai tudás birtokában, hozzáértéssel és valamennyi kívánságunknak eleget téve formálta, alakította olyanná az adatbázist, amelyben a többszempontú keresés – reményeink szerint – igencsak egyszerű.
A Kezdőoldalon olvasható Bevezető pontosan eligazítja az adatbázis használóját: milyen előzményei voltak az adatbázis elkészítésének, kik vettek részt a munkában, és szándékuk szerint kiknek kívántak segítséget nyújtani a válogatással. Arról is eligazítást kap az érdeklődő, hányféle szempont szerint lehet keresni az adatbázisban.
A keresés történhet a szerző vagy éppen társszerző nevének begépelésével, illetve a keresett mű címének beírásával. Ezt a keresési formát akkor érdemes alkalmazni, ha valaki egy adott szerző műveiről vagy konkrét műről szeretne tájékozódni. Az adatbázist használó által meghatározott szempontokat megadva lehet böngészni (Böngészés) is az adatbázisban. Itt korcsoportokra, illetve fiúknak és lányoknak, valamint a mindkét nemnek egyaránt ajánlott olvasmányokra kereshet a felhasználó.
Negyven címszóból álló, tartalmi/műfaji kategóriákat megjelölő, tárgyszólista néven megjelenített keresési segédletet is készítettünk az adatbázishoz. Ennek használata során a keresett kifejezés kezdőbetűjének begépelése után megjelenik a képernyőn a kínálati lista, azaz hogy milyen tárgyszavakra lehet keresni az adatbázisban. A különféle keresési szempontok szerint kapott “találatokról” a Nyomtatási nézet segítségével listák készíthetők.
Ezen kívül a Top 50 menüpont alatt 1-5-ig terjedő osztályzattal tudja egy adott könyvre vonatkozó véleményét kinyilvánítani a felhasználó, ezáltal felkeltve mások érdeklődését is egy-egy értékes mű iránt. Az adatbázist használók véleményét és javaslatait az adatbázis fejlesztésével, anyagának bővítésével kapcsolatos észrevételeit a kiskla@oszk.hu e-mail címen várják az összeállítók.
Az adatbázis bemutatásával azonban még nem ért véget a munkánk. Szeretnénk, ha a 2005 után megjelent alkotások idővel szintén belekerülnének az adatbázisba. Reményeink szerint sikerül forrásokat teremtenünk arra, hogy a folyamatos szépirodalmi bővítés mellett az ismeretterjesztő irodalomra is figyelemmel legyünk. Ezt igencsak fontosnak tartjuk, hiszen a világ dolgaiban, a tudományokban, a technikában eligazító könyvek kínálata is hatalmas. Látjuk, hogy értékes, valódi ismereteket közvetítő művek épp úgy megjelennek, mint a kevésbé igényesek és kevésbé színvonalasak, ezért kívánunk ebben a hatalmas anyagban is iránytűt adni az olvasók kezébe.
Nem adtuk fel azt az elképzelésünket sem, hogy nyomtatott formában is megjelentessük majd az ajánló bibliográfiát, hiszen nem mindenki rendelkezik internet-hozzáféréssel, és talán éppen ott lenne legnagyobb szükség a segítségre, az értő támogatásra, ahol egyébként is szűkösek a technikai és anyagi lehetőségek. Mindazonáltal reméljük, hogy az összeállítás mindazoknak az örömére szolgál, akiknek készült: gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt.

Címkék