Pályázat könyvtári jó gyakorlat bemutatására: akadálymentesítés

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja (MBE ETIKK) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) által támogatott „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos, szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” pályázatának keretében pályázatot hirdet Értékeljük az egyetemes tervezéssel elért eredményét! címmel.
 
Részlet a pályázati kiírásból: "Pályázni lehet olyan, már megvalósult környezettel, mely az akadálymentesítés elvei alapján épült meg és speciális, a fogyatékos embereknek delegált műszaki megoldást is alkalmaz."
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.
 

Gyorsjelentés a Könyvtári Intézet igény- és elégedettségmérésének eredményeiről

A Könyvtári Intézet kérdőíves vizsgálatot indított partnerei körében azzal a céllal, hogy mérje szolgáltatásainak ismertségét, a tevékenységeivel kapcsolatos elégedettséget és a vele szemben felmerülő igényeket. Az eredményeket elsősorban szolgáltatásaink továbbfejlesztésére, valamint rövid- és hosszútávú céljaink meghatározására kívánjuk felhasználni.

A könyvtárak jogszabályi környezete - K 1.0 műhelynap

A Könyvtári Intézet A könyvtárak jogszabályi környezete címmel K 1.0 szakmai műhelynapot tart 2018. február 13-án 10 órától az Országos Széchényi Könyvtárban (1827 Budapest Budavári Palota F ép., VI. emelet, Díszterem), amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A részletes program alább olvasható.

Statisztikai adatszolgáltatás

Hamarosan elérkezik a könyvtári statisztika éves adatainak benyújtásának határideje. A Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya készített egy videót, amelyben rögzítettük a fontosabb tudnivalókat. A videó az alábbi gombra kattintva megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=omvDLnqAtyw

Képzési terv, 2018.

Közzétételre került a Könyvtári Intézet 2018. évre szóló képzési terve.

A képzési tervben megadott időpontoknak megfelelően segédkönyvtáros OKJ-s képzésünkre (engedélyszám: E-000777/2014/A001) és akkreditált továbbképzési programjainkra már fogadjuk a jelentkezéseket.

Ízelítő a 3K 2018. januári számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Moldován István: Digitalizálás együttműködésben: a jogkezelés jó gyakorlatai

Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben

 a Könyvtári Intézet 2018 tavaszára meghirdeti 60 órás, újonnan akkreditált továbbképzési programját Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben (54634-3/2017/KOZGYUJT) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2018. március 5., 6., 19., 20. (A képzés kontaktóráinak száma 30, ezt 30 óra otthoni munka egészíti ki távoktatásos támogatással.)
 
Jelentkezési határidő: 2018. február 20.
 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú informatikai jártasság
 
Részvételi díj: ingyenes (az EMMI költségvetési forrásainak terhére)
 

Új és módosított jogszabályok a decemberi közlönyökben és értesítőkben

A Magyar Közlöny 2017. évi 205. számában megjelent az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat (33146. p.).
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 206. számában megjelent az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (33162. p.).

A Magyar Közlöny 2017. évi 207. számában megjelent az Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény, amelyben a 6. § módosítja az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) és (3) bekezdését, a 65. § (2) bekezdését, 66. §-át, 95/B. § (11) bekezdés a) pontját. (33370-33371. p.).

A Magyar Közlöny 2017. évi 208. számában megjelent a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet (33-440-33442. p.) és a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet (33443-33444. p.).
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 209. számában megjelent a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet (33529-33530. p.)
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 210. számában megjelent az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (33559-33687. p.).
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 2015. számában megjelent a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet (34124-34152. p.), valamint a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet (34153-34157. p.).
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 232. számában megjelent a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet (39547. p.).

Ízelítő a 3K 2017. decemberi számának tartalmából

Műhelykérdések
Dancs Szabolcs: A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai
kezeléséről – 2. rész: Metaadatok

Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal

a Könyvtári Intézet 2018 tavaszára meghirdeti 30 órás, újonnan akkreditált továbbképzési programját Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal (KASZB határozatszám: 56023-3/2017/KOZGYUJT) címmel.

 A tanfolyam időpontja: 2018. január 30., 31., február 1., 2.
 
Jelentkezési határidő: 2018. január 16.
 
Részvételi díj: ingyenes (az EMMI költségvetési forrásainak terhére)
  

Gyerekirodalmi adatbázis

A folyamatosan frissülő gyerekirodalmi adatbázisban szereplő könyvekből új ajánló készült a karácsonyi szünetre.

Új EMMI-rendelet a Minősített Könyvtár címről és a Könyvtári Minőségi Díjról

A Magyar Közlöny 2017. évi 209. számában megjelent A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet (33531. p.). A rendelet a Könyvtári Intézet feladatkörét a cím és a díj adományozása kapcsán kibővítette. Az Intézet feladatává vált többek között a pályázati felhívás előkészítése, a beküldött pályázatok szöveges szakmai értékelése, a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, a könyvtári önértékelés szempontrendszerének meghatározása.

A feladatokkal kapcsolatos eljárásrendet a miniszter által jóváhagyott ügyrendben és szabályzatban a későbbiekben tesszük közzé a Könyvtári Intézet honlapján.

A könyvszakma és a könyvtárak partnerkapcsolati lehetőségei - K 1.0 műhelynap - Beszámoló

2017. november 10-én a Könyvtári Intézet K 1.0 szakmai műhelynapot tartott A könyvszakma és a könyvtárak partnerkapcsolati lehetőségei címmel. A rendezvényen a Könyvtárellátó Nonprofit Kft., a Libri-Bookline Zrt., a Líra Könyv Zrt képviselői vettek részt. A rendezvényről készített beszámolót a tovább gombra kattinva olvashatják.

Ízelítő a 3K 2017. novemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn: A könyvtári digitalizálás jelene és jövője. Beszámoló a K2 2017/2018-as továbbképzési sorozat első alkalmáról

Könyvtárak új szerepben: Innovatív szolgáltatások - K2 továbbképzési sorozat

A Könyvtári Intézet 2017. november 30-án 10.00 órától 13.00 óráig a Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások - K2 továbbképzési sorozat keretében szakmai műhelynapot szervez Könyvtárak új szerepben: innovatív szolgáltatások címmel, az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében.

Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet 2017 őszére meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési programját Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben (25/30/Ktár/2014, 34870-2/2014/KOZGYUJT) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2017. november 28., 29., 30., 2017. december 1.

Jelentkezési határidő: 2017. november 14.

Részvételi díj: ingyenes (Az EMMI költségvetésének a terhére.)

A könyvszakma és a könyvtárak partnerkapcsolati lehetőségei - K 1.0 műhelynap

A Könyvtári Intézet A könyvszakma és a könyvtárak partnerkapcsolati lehetőségei címmel K 1.0 szakmai műhelynapot tart 2017. november 10-én 10 órától az Országos Széchényi Könyvtárban (1827 Budapest Budavári Palora F ép., VI. emelet, Díszterem), amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Hatáscélok kijelölése a kulturális örökség területén

Az Europeana 2017. október 4-5-én rendezte stratégiai találkozóját „Developing impact goals for cultural heritage” (szabad fordításban: hatáscélok megalkotása a kulturális örökség területén) címmel, amelyre Dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály vezetője, mint a DCHE (Digital Cultural Heritage and Europeana) szakértői csoport tagja kapott meghívást.

Beszámolóját alább olvashatják. 

A könyvtári digitalizálás jelene és jövője - K2 továbbképzési sorozat - Előadások

Kedves Kollégák!

Felkerültek a Videotoriumba a Könyvtári Intézet által szervezett K2 továbbképzési sorozat első alkalma, A könyvtári digitalizálás jelene és jövője című műhelynap előadásainak felvételei.

A videókat egybegyűjtve az alábbi linken érhetik el:

https://videotorium.hu/hu/channels/2913

A teljes hír megtekintése során pedig egyenként is láthatóak.

Ízelítő a 3K 2017. októberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Szeifer Csaba: Könyvtárpontok – közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez  

Irodalmi tájékoztatás online források alapján - akkr. továbbképzés

 A Könyvtári Intézet 2017 őszére meghirdeti megújított, 45 órás akkreditált továbbképzési programját (25890-3/2017/KOZGYUJT) Irodalmi tájékoztatás online források alapján címmel.

A könyvtári digitalizálás jelene és jövője - K2 továbbképzési sorozat - Beszámoló

Kedves Kollégák!

Szeptember 26-án rendeztük meg A könyvtári digitalizálás jelene és jövője címmel a K2 továbbképzési sorozat első eseményét.

A rendezvényen 148 kolléga vett részt, mindnek köszönjük érdeklődését!

A sorozat következő rendezvénye novemberben várható,

Alább olvasható részletes beszámolónk, és az előadások anyaga letölthető.

Szalóki Gabriella, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári és Levéltári Osztály könyvtári referensének nyitotta meg a továbbképzési napot. Kiemelte, hogy a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) az 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozatban meghatározott feladat teljesítése, a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításának elősegítése érdekében készült. A stratégia szorosan kapcsolódik a Digitális Jólét Program végrehajtásához és a Digitális Oktatási Stratégia célrendszeréhez, valamint az Európai Digitális Menetrendben meghatározott elvárásokhoz. Ehhez a stratégiához kell igazítani a készülő Könyvtári Digitalizálási Stratégiát és az intézményi stratégiákat. A közgyűjteményi szféra mint a tudásalapú társadalom egyik legfontosabb hiteles tartalomszolgáltatója a digitális tartalmak hozzáférhetővé tétele révén hozzájárul a kulturális alapellátás kiteljesítéséhez. A stratégia az állományvédelmi szempontú digitalizálás helyett a szolgáltatást hangsúlyozza. Ennek érdekében célul tűzte ki, hogy 2020-ig történjen meg a dokumentumok 50 %-ának digitalizálása és kereshetővé tétele a Nemzeti Adattár Projekt online keresőfelületén keresztül. A hatékony megvalósítás elősegítésére létrejött a Közgyűjteményi Digitalizálási Kollégium, amely ágazatok feletti meghatározó szereppel rendelkezik. Létrejött egy szakértői csoport, amely a közös irányelveket dolgozza ki. A stratégia kijelöli az ágazati aggregátorokat, amelyeknek a feladata az intézményi koncepciók elkészítése, a digitalizálás megvalósítása, az archiválás, a fenntartás és a szolgáltatás. A megvalósítás finanszírozása elsősorban pályázati formában történik majd. A könyvtári digitalizálás elsősorban a nemzeti könyvtár Országos Könyvtári Rendszer projektje segítségével valósul meg.

Dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály vezetője a 2017 nyarán készült országos felmérésről beszélt, amely a nagyobb könyvtárak digitalizálási gyakorlatára fókuszálva. A kutatás arra kereste a választ, hogy Magyarországon hány helyen, milyen formában, milyen céllal és milyen eszközparkkal folyik digitalizálás, a tevékenység kidolgozott intézményi stratégiák szerint zajlik-e, mekkora az eddig elvégzett és az előttünk álló munka, valamint milyen formátumban tárolják, és hogyan szolgáltatják a digitalizált tartalmakat a könyvtárak.

Káldos János, az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt szakmai vezetője felvázolta az OSZK digitalizálási helyzetét, céljait, vízióját, a 2017 és 2025 között megvalósítandó stratégiáját, és ennek ütemezését. Bemutatta a szolgáltatás és a megőrzés tervezési prioritásait, kiemelte a legfontosabb használati adatokat, indikátorokat.

2017 hátralevő részében, a tervezés után az eszközbeszerzések, az OSZK Digitalizáló Központ létrehozása zajlik. Erről az OKR projekt keretében megvalósuló Központról számolt be Győrffy Szabolcs, az OSZK Digitalizáló Osztályának vezetője. Nagy vonalakban ismertette a digitalizáló, állományt védő eszközparkot, továbbá a Digitalizálást Szolgáló Keretrendszert, amely segíti a digitalizálás folyamatirányítását az OSZK kompetenciaközponti szerepében.

Szeberényi Gábor, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Digitális Tartalomszolgáltatási Osztályának vezetője, aki az osztály munkáját mutatta be. Szó esett az egyetemi könyvtár digitalizálási történeti előzményeiről, a pécsi egyetemi könyvtár Digitális Tartalomszolgáltatási Stratégiájának (2015-2020) főbb paramétereiről, valamint a problémákról. A közönség részletesen megismerhette a könyvtár digitális tartalmakat közlő felületeit.

Az előadásokat követően szakmai fórumot tartottunk. A felmerülő gondolatokat, szakmai kérdések a résztvevők megvitatták. A fórumon felszólalt Holl András (MTA) és Káldos János. A könyvtártípusok különbözőségéről, az egyablakos felület lehetőségeiről, veszélyeiről, a partneri együttműködésről, az érdekek egyeztetéséről, a repozitóriumok következő generációjáról, a közös felhő használatáról, a gyűjtemények dinamikus változásaihoz történő igazodásról cseréltek eszmét. Szeberényi Gábor fontosnak tartotta, hogy a felsőoktatási könyvtáraknak elsősorban a kurrens dokumentumokat kell szolgáltatni. Moldován István a metaadat-aggregátori szerepről beszélt. Eltűnnek az elmúlt évek digitális tartalmai az internetről, ezek megmentése kulcsfontosságú. Győrffy Szabolcs hangsúlyozta, hogy példánysort kell létrehozni a digitális dokumentumokból a többszörözés elkerülésének érdekében. Márföldi István (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár) szerint az archívumok népszerűsítése legalább olyan fontos, mint létrehozásuk.

A továbbképzési sorozat a Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) támogatásával valósul meg.

Szervezők: Bognár Noémi Erika, Horváth Adrienn, Jávorka Brigitta

Készítette: Bognár Noémi Erika, Horváth Adrienn

A könyvtári digitalizálás jelene és jövője - K2 továbbképzési sorozat

Kedves Kollégák!

2017. szeptember 26-án 10.00 órától 13.00 óráig a Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások - K2 továbbképzési sorozat keretében szakmai műhelynapot tartunk a Könyvtári Intézetben A könyvtári digitalizálás jelene és jövője címmel.
 

Ízelítő a 3K 2017. szeptemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Péterfalvi Attila – Csajági István: A személyes adatok kezelése a könyvtárak életében – aktuális kérdések

Könyvtári szakértői ismeretek

 A Könyvtári Intézet 2017 őszére meghirdeti 30 órás akkreditált képzési programját Könyvtári szakértői ismeretek (34/30/Ktár/2016, 35078-3/2016/KOZGYUJT) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2017. szeptember 20-21., 27-28.
 
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 14.

A Könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet 2017 őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési programját A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (24/60/Ktár/2014, 32147-2/2014/KOZGYUJT) címmel. 

A tanfolyam időpontja: 2017. október 3., 4., 5., 6., 24., 25., 26., 27.
 
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 19.
 
Részvételi díj: ingyenes (Az EMMI költségvetésének a terhére.)

Kitüntetések augusztus 20. alkalmából

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban.  
 
Szinnyei József díjban részesült:
Burmeister Erzsébet Hedvig, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főkönyvtárosa, volt főigazgatója és Nagy Zoltán, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke.
 
Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Babus Antal, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének osztályvezetője és Koszorús Oszkár helytörténész, könyvtáros.
 
Magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át: Major Levente István népzenész, az Üsztürü Zenekar alapítója és prímása, a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum zenei könyvtárosa. 
 
A háromszéki magyar kulturális élet és közművelődés területén végzett sokrétű értékőrző munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Kiss Jenő, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár volt igazgatója, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alapítója és tiszteletbeli elnöke, a Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület alapítója és ügyvezető titkára

Gratulálunk!

Infografika a 2013-2016 közötti könyvtári statisztikai adatokból

Kedves Kollégák!

Megjelent a honlapunkon a 2016. évre vonatkozó könyvtári statisztika. A statisztikai adatok alapján Bognár Noémi Erika, a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály munkatársa készített egy infografikát, amely kiemel néhány fontosabb információt a 2013-2016-os időszakból. Az infografika kitér az adatszolgáltatók számának alakulására, és annak megyei eloszlására. Megmutatja a könyvtárosok és rendezvények számának, a nyitvatartási időnek, az állománynak és a könyvtárhasználatnak a változását is.

Ízelítő a 3K 2017. augusztusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Barátné Hajdu Ágnes: Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában

Hörcsik Richárd: Gutenberg találmánya és a mai kihívások

Tartalom átvétel